eImmigrationAmerica.com
Portuguese Bulgarian Spanish Russian English
Expert Representation  
immigration world map
America
ברוכים הבאים
משרד עורכי דין בניו יורק מעניק טיפול משפטי באשרות כניסה, שהייה, עבודה והגירה לארצות הברית ע"י עורכי דין דוברי עברית המכירים היטב את המציאות בישראל ובארה"ב.

פותרים בעיות הגירה לארה"ב משנת 1986

אנו מייצגים אנשים פרטיים, חברות בהקמה, חברות ותיקות וכן חברות ענק רב-לאומיות:

טיפול טלפוני קצר - חינם!

ייעוץ מקיף 150 $.

ייעוץ זה הניתן אישית במשרדנו או טלפונית נמשך, לפי הצורך,  בדרך כלל כחצי שעה.

במידה ושרותינו המשפטיים נשכרים לאחר ייעוץ זה,  ינוכו משכר הטרחה, דמי הייעוץ ששולמו.

מקבלים את כל כרטיסי האשראי.

ויזות זמניות לשהייה ועבודה

ויזות עבודה לאקדמאים ומשתלמים

1

ויזות לאנשי עסקים

2

ויזות לעובדים המועברים על ידי המעביד לארה"ב

3

ויזות לאמנים

4

ויזות לתושבות קבע ("גרין קארד")

1 אשרת קבע על בסיס הצעת עבודה
2 אשרת קבע על בסיס קרבה משפחתית
3 אשרות קבע למשקיע

טיפול משפטי נמרץ

1 בהשגת מחילה משלטונות ההגירה בגין עבר פלילי (כאשר החוק מתיר זאת).
2 בהגשת ערעורים לערכאות גבוהות על החלטות דחייה וגירוש.
3 בייצוג משפטי בהליכי גירוש בכל רחבי ארה"ב
שרותינו כוללים:
תושבות קבע ("גרין קארד") על בסיס עבודה או קרבת משפחה מיידית

שנוי מעמד בארה"ב כולל היתר עבודה

עזרה בטיפול קונסולרי

בקשות לאזרחות 
שהות זמנית לצרכי עבודה או הגירה (ויזות H1-B, L, E) אישור משרד העבודה (PERM) 
ויזות לאמנים 
ייצוג בעת ראיונות בשלטונות ההגירה
בקשות להסרת מגבלות על תושבות קבע 
חידוש היתרי עבודה
טיפול בהוצאה מחודשת של גרין קארד שפקע או אבד
בקשות של בני זוג של אמריקאים לאשרת קבע עקב התעללות
בקשות לויזות ארוס(ה)
בקשות להוצאת מסמכי נסיעה, אישור כניסה מחדש
בדיקת התקדמות טיפול בבקשות
הארכת ויזות תייר ועסקים
תצהירי תמיכה ומכתבי הזמנה
קבלת העתק תיק ההגירה על סמך החוק לגילוי מידע
הופעה בבתי משפט להגירה בכל ארה"ב בהליכי גירוש וסילוק
טיפול בשחרור עצורים ע"י שלטונות ההגירה

חברות בארגון עורכי הדין האמריקאים להגירה. משרדנו נמצא במרכז מנהטן.